Yogaterapi
Hos oss kommer du i kontakt med fyra transformerande verktyg.
Kundaliniyogan som hjälper dig att ändra dina tankar och frigöra blockeringar
Gongen som tar dig in i djupavslappning där helandet sker automatiskt.
Samtalsterapin som kan lösa både dina kroppsliga, psykiska och psykosociala besvär.
Bioresonans som skannar och stödjer ditt system med icke invasiva frekvenser.
Kundaliniyoga

Yogaterapi
Vi ger dig yogiska verktyg för att stödja din vardag.
Kundaliniyogan stödjer dig bla. på följande sätt:
- Den gör din andning lugnare och mer effektiv
- Den riktar livs engergin i din fysiska kropp
- Den ger dig ett mer fokuserat sinne

Idividuella sessioner
När vi jobbar individuellt kan du få med dig en
specifik meditation, ett mantra eller en kriya,
som fungerar som ett yogiskt recept för att stödja
dig att klara av det som pågår i ditt liv. Så här
sa Yogi Bahjan om meditationen nedan:

"This is a very simple and ancient meditation to
resolve conflict in us. If you do it, you'll enjoy
it. Just see what changes, you go through; just
supervise yourself. It's a psychotherapy.
"Yogiska verktyg
Guru Dharam, som håller fördjupningskurser i
Yogaterapi, säger att Kunaliniyogan har över
40 olika mantran som vart och ett har en unik
förmåga att påverka kroppenskörtelsystempå ett
förutbestämt sätt för att skapa en specifik
effekt. Därtill finns det ett stort antal
meditationer och kriyor tillgängliga.

Så verktygen finns, de kan vi ge dig. Frågan
är vad du är villig att investera i dig själv?
10 minuter per dag kan räcka för att lägga grunden
till en process som förändrar hela ditt liv.

Gongterapi

Gongterapi
Gongen är ett kraftfullt verktyg som påverkar hela ditt
system samtidigt som det kan vara väldigt skönt:
- Den kan ge dig en total djupavslappning
- Den kan frigöra smärta som du har bärt på länge
- Den kan ta sig igenom dina tankar och skapa stillhet

Om Gongen
I tusentals år har Gongen använts i olika kulturer och
spirituella sammanhang så som ritualer och ceremonier.
För att nå högre medvetande tillstånd och djupare
kontakt med sitt inre.

"Gongen har förmåga att ta en person till ett
tillstånd bortom sinnet och tankarna där allt är
totalt stilla och du kan uppleva en enhet med"
allt runtomkring dig.
"Gongens potential
Den hjälper oss på ett mycket effektivt sätt
i processen att förändra invanda tankemönster
och beteenden som många gånger hindrar oss
från att komma i kontakt med vårt inre.

Gongen är effektiv mot ett rastlöst och stressat
sinne vi kan också släppa djup liggande spänningar
och blockeringar under ett gongbad och därmed känna
dig vitaliserad till både kropp och sinne efteråt.

Efter en yogakriya så blir gongen blir extra kraftfull
genom att kriyan har förberett systemet på att gå in
i djupmeditation och bara släppa taget fullständigt.

Metatron 4025
Bioresonans
Eller hälsoskanning och frekvensmedicin som det också kallas,
är ett verktyg för att både undersöka och behandla obalanser i kroppen.
Vi kan skanna och behandla hela ditt system eller välja ut delar som du vill undersöka närmare.
Behandlingen görs utan några fysiska ingrepp, via frekvenser som stimulerar kroppen till förändring.
Skanning av vävnad

Vad är Bioresonans?
Förenklat kan man säga att det är ett diagnostiskt
verktyg som använder ljusvågresonans för att skanna
kroppen efter onormala tillstånd i organ, i vävnader,
i celler, i kromosoner och DNA strukturer.

Läs en mer utförlig beskrivning här

Vad du får
När du gör en undersökning kan du förvänta dig att:
- den ger dig en överblick över din generella hälsa
- den indikerar vad som skulle vara bra ta hand om

Vår anläggning kan bla. behandla dig via:
- Metaterapi - riktning av frekvenser för självläkning
- Kristallterapi - kristall baserade frekvenser
- Fytoterapi - växtbaserade frekvenser

Behandling

Hur fungerar det?
När du kommer till oss för en undersökning, så börjar
vi med en grundlig skanning av hela ditt system.

Maskinen skannar hela kroppen och alla organ vilket
kan ta upp till 40 minuter genom att maskinen går
djupare ner i vävnaden när den upptäcker något som
som är i obalans. Ibland ända ner på DNA nivå.

Därefter väljer vi några områden som vi ska behandla,
samt vilken typ av behandling som vi tror stödjer dig
bäst. Allt sker i samspråk med dig utifrån det som har
kommit fram.

Behandling

Bild före och efter en metaterapi behandling.
Samtalsterapi med Pernilla
Samtalsterapi/Livsutveckling
En crossover mellan psykoterapeutiska verktyg & intuitiv vägledning.

Hur Pernilla ger sessioner
Pernilla är utbildad inom flera olika terapeutiska
grenar och har sedan hon var liten haft en stark
intuition och en förmåga att ”se bakom hörnet”.

Information kommer oftast som bilder eller en som
en inre röst. Det har varit en process under livet
att bjuda in och agera från den här platsen såväl
i sitt privatliv som i sitt yrkesliv.

Pernillas upplevelse är att det utöver de terapeutiska
verktygen ger samtalen ytterligare en dimension och
en djupgående förutsättning för insikt, förståelse,
läkning och acceptans.

Läs en mer utförlig beskrivning om Pernilla här.

Samtal med Pernilla
Samtalsterapi med Pernilla
Sessioner
Vi erbjuder yoga och gong individuellt och i grupp.
Undersökningar och behandlingar med bioresonans på olika platser.
Samtalsterapi via skype och på olika platser enligt överenskommelse.
Amuletter mot mobilstrålning
Amuletter
Är du en av många människor som mår dåligt av wifi och mobilstrålning?
Vi är övertygade om att alla påverkas du negativt av strålning.
Våra amuletter gör att denna påverkan blir mindre.
Medaljonger

Medaljonger
Våra medaljoner har hjälpt oss och våra vänner
som är känsliga för wifi och mobilstrålning så
att vi kan vistas i miljöer med mycket strålning
utan att känna att vi mår dåligt av det.

Vår anläggning kan bla. behandla dig via:
- Metaterapi - riktning av frekvenser för självläkning
- Kristallterapi - kristall baserade frekvenser
- Fytoterapi - växtbaserade frekvenser

Healing stav

Healingstav
Vår helingstav är ännu kraftfullare än våra medaljonger.
Den kan änvändas för att stödja en persons elektro-
magnetiska fält, en viss kroppsdel eller maten du äter

Vår upplevelse är att staven skapar en påtaglig känsla
i kroppen när densnurras ca 10 cm ovanför kroppen.
Efter några minuter upplever vi att hela vårt
system slapnar av.

Kontakta oss här
Kontakta oss om du har frågor eller om du vill boka
en session, en Gongutbildning eller ett evenemang.
Du når oss på 072-041 90 16 info@yogaterapi.se